Sản phẩm của AdFlex

AdFlex CPA

Kết nối 2 đầu Advertiser và Publisher thông qua các mạng lưới và nền tảng quảng cáo (ad-network, agency, etc)

Pushtimize

Push Notification AdNetwork đầu tiên tại Việt Nam, giúp kết nối nhà quảng cáo với hàng triệu người dùng cùng một lúc!

Opsrun

(coming soon...)
ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC VỚI CHÚNG TÔI